เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น
จะไม่พินาศเเละมีชีวิตนิรันดร์

GOD BLESS YOU

กุมภาพันธ์ 19, 2017

ใส่ความเห็น